Home

Some description

 

Fiscaal Forum Intranet

De vereniging heeft in samenwerking met ESC een intranet voor haar leden opgezet.

Als lid kan u zich hier inloggen op uw persoonlijke pagina.

Lid worden?

De voltallige Raad van Bestuur wenst U van harte welkom op onze website en zou het zeer aangenaam vinden U als lid te mogen verwelkomen.

Ga naar http://fiscaalforum.intranetten.be om u te registreren als nieuw lid.

Geschiedenis

Onze beroepsvereniging werd opgericht in april 2004 onder impuls van enkele enthousiaste pioniers. De statuten werden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Kortrijk op 14 mei 2004.

Doel van de vereniging

Het onder volstrekte gelijkwaardigheid samenbrengen van verschillende boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars.

Huidige werking

Het fiscaal forum heeft contacten en vertegenwoordigingen bij het ITAA.

 

Actuele Raad van Bestuur

Bossuyt Wim
Dejaeger Filip, ondervoorzitter en secretaris
Dekeyser Cathy, penningmeester
Dekeyser Jean-Claude, voorzitter
Delys Eddy, ondervoorzitter, verantwoordelijke commissie permanente vorming
Vandemaele Serge, verantwoordelijke socio-culturele commissie
Verbrugghe Hans

Toezichthouder van de rekeningen:
Pouseele Bruno Tijdens de AV werden volgende bijdragen goedgekeurd:
ledenbijdrage 01/05/2024-31/12/2025: € 250,00 (vanaf 2026 wordt de ledenbijdrage dan per kalenderjaar gerekend)

Bij aanvang in het eerste semester van het kalenderjaar is een vol jaar lidgeld verschuldigd. 

Bij aanvang in de tweede semester van het kalenderjaar is ½ lidgeld verschuldigd. 

Bij stopzetting van een lidmaatschap is er geen teruggave verschuldigd.


tarief per workshop (dagseminarie) per deelenemer: € 95,00

Activiteiten

Binnen haar werkjaar organiseert de vereniging :

  • minimaal 10 reguliere studiesessies,

doel?  studie

wanneer? eerste dinsdag van de maand (uitzondering: juli en augustus)

extra info? gratis voor leden

  • 3 workshops

doel? vervolmakingsbehoeften van medewerkers en (zelfstandige) dossierbeheerders invullen.

extra info? nadruk op de praktijkgerichtheid van de opleiding en het uitwisselen van ervaring door creatie van een discussieforum

  • 1 jaarlijks residentieel seminarie

doel? studie en vervolmaking, aantrekken van de confraternele banden

 

Voor deze vormingsprogramma’s heeft de beroepsvereniging haar erkenningsnummer als opleidingsverstrekker bij het BIBF.