Home

Some description

 

Fiscaal Forum Intranet

Onlangs heeft de vereniging in samenwerking met de nv Aginco een intranet voor haar leden opgezet.

Als lid kan u zich hier inloggen op uw persoonlijke pagina.

Lid worden?

De voltallige Raad van Bestuur wenst U van harte welkom op onze website en zou het zeer aangenaam vinden U als lid te mogen verwelkomen.

Ga naar http://fiscaalforum.intranetten.be om u te registreren als nieuw lid.

Geschiedenis

Onze beroepsvereniging werd opgericht in april 2004 onder impuls van enkele enthousiaste pioniers. De statuten werden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Kortrijk op 14 mei 2004.

Doel van de vereniging

Het onder volstrekte gelijkwaardigheid samenbrengen van verschillende boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars.

Huidige werking

Inmiddels is de vereniging tot volledige ontwikkeling gekomen met contacten en vertegenwoordigingen bij de instituten IAB en BIBF.

 

Hier onder geven wij u de lijst weer van de actuele verkozenen door de algemene vergadering

Voor de Raad van Bestuur
Bossuyt Wim
Coppin Anja 
Dejaeger Filip 
Dekeyser Cathy 
Dekeyser Jean-Claude 
Vandemaele Serge
Verbrugghe Hans

Voor toezichthouder

Pouseele Bruno 

We houden er aan de kandidaten te bedanken voor hun blijk van engagement.

Tijdens de algemene vergadering werd de ledenbijdrage voor het werkingsjaar 01/05/2017-30/04/2018 goedgekeurd; deze bedraagt € 220,00.
Voor de workshops die georganiseerd worden nà 03/06/2016 werd het tarief van € 95,00 per sessie en per deelnemer weerhouden.

vriendelijke groeten vanwege de Raad van Bestuur.

Activiteiten

Binnen haar werkjaar organiseert de vereniging :

  • minimaal 10 reguliere studiesessies,

doel?  studie

wanneer? eerste dinsdag van de maand (uitzondering: juli en augustus)

extra info? gratis voor leden

  • 3 workshops

doel? vervolmakingsbehoeften van medewerkers en (zelfstandige) dossierbeheerders invullen.

extra info? nadruk op de praktijkgerichtheid van de opleiding en het uitwisselen van ervaring door creatie van een discussieforum

  • 1 jaarlijks residentieel seminarie

doel? studie en vervolmaking, aantrekken van de confraternele banden

 

Voor deze vormingsprogramma’s heeft de beroepsvereniging haar erkenningsnummer als opleidingsverstrekker bij het BIBF.